04/29/2018 The Gate of Passion 2018

04/29/2018
Kagawa, Takamatsu Symbol Tower
The Gate of Passion 2018
Attendance: 466

1. Eita⭕, El Lindaman, Yasushi Kanda (14:26 Superkick) K-ness., Problem Dragon, Kaito Ishida❌
2. Don Fujii⭕ (8:35 Small Package) Yuki Yoshioka❌
3. Kzy, Susumu Yokosuka⭕ (15:54 Jumbo no Kachi!gatame) Naruki Doi, Shun Skywalker❌
4. Masaaki Mochizuki, Yosuke♡Santa Maria⭕ (16:02 Neraiuchi) Dragon Kid, Ryo Saito❌
5. Masato Yoshino, Jason Lee, Ben-K⭕ (17:13 Ben-K Bomb) YAMATO, BxB Hulk, U-T❌

Close Menu