04/30/2018 The Gate of Passion 2018

04/30/2018
Fukui, Echizen Sun Dome Fukui
The Gate of Passion 2018
Attendance: 600

1. Masato Yoshino, Jason Lee⭕, Ben-K (15:23 Hong Kong La Magistral Cradle) Dragon Kid, Gamma, Kaito Ishida❌
2. Susumu Yokosuka⭕ (11:52 Yokosuka Cutter) Hyo Watanabe❌
3. Don Fujii, Ryo Saito⭕ (13:48 SaiRyo Rocket) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌
4. Naruki Doi⭕, Big R Shimizu (12:21 Bakatare Sliding Kick) Kzy, Kagetora❌
5. YAMATO⭕, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria (17:15 Frankensteiner of the Almighty) Eita, El Lindaman❌, Takashi Yoshida

Close Menu