06/02/2018 King of Gate 2018

06/02/2018
Nagano, Ina Municipal Gym
King of Gate 2018
Attendance: 600

1. Kzy⭕, “brother” YASSHI (10:29 Skayde Schoolboy) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌
2. K-ness.⭕ (6:31 Hikari no Wa) Problem Dragon❌
3. Shingo Takagi, Takashi Yoshida⭕ (12:57 Double Impact) Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
4. King of Gate Last Place Tournament Semifinal: Eita⭕ (11:06 Superkick) Ryo Saito❌
5. King of Gate Last Place Tournament Semifinal: Big R Shimizu⭕ (11:18 Shot-put Slam) Yasushi Kanda❌
6. YAMATO, BxB Hulk, Kagetora⭕, Yosuke♡Santa Maria (19:39 Gurumakakari-kai) Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K, Jason Lee❌

Close Menu