07/07/2018 Rainbow Gate 2018

07/07/2018
Shizuoka, Fujisan Messe
Rainbow Gate 2018
Attendance: 550

0. Yuki Yoshioka⭕ (6:06 Boston Crab) Kota Minoura❌
1. Masaaki Mochizuki⭕, Ryo Saito, Gamma (13:41 Twister) Don Fujii, Big R Shimizu, Kaito Ishida❌
2. Takashi Yoshida⭕ (10:47 Cyber Bomb) Punch Tominaga❌
3. Eita⭕, Yasushi Kanda (11:58 Mask Removal ⇨ Pin) BxB Hulk, Shun Skywalker❌
4. Kzy⭕, Susumu Yokosuka (15:59 Running Elbow Smash) Dragon Kid, Bandido❌
5. Masato Yoshino, Naruki Doi, Ben-K⭕, Jason Lee (18:21 Ben-K Bomb) YAMATO, Flamita, Kagetora, Yosuke♡Santa Maria❌

Close Menu