07/13/2018 Rainbow Gate 2018

07/13/2018
Aichi, Tsuyuhashi Sports Center
U-T Homecoming Show
Rainbow Gate 2018
Attendance: 600

0. Kagetora⭕️ (5:21 Boston Crab) Kota Minoura❌
1. Ryo Saito, Flamita⭕️, Bandido (14:47 Flam Fly) Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
2. Don Fujii⭕️ (8:49 Super Chokeslam) Punch Tominaga❌
3. Masaaki Mochizuki⭕️ (6:54 Schoolboy) Kaito Ishida⭕️
4. Eita⭕️, Takashi Yoshida (12:13 Inside Cradle after Low Blow) Gamma, Jason Lee❌
5. Masato Yoshino⭕️, Dragon Kid (13:00 Sol Naciente) Shingo Takagi, Yasushi Kanda⭕️
6. YAMATO⭕️, BxB Hulk, U-T (18:27 Frankensteiner of the Almighty) Naruki Doi, Big R Shimizu❌, Ben-K

Close Menu