07/16/2018 Rainbow Gate 2018

07/16/2018
Shizuoka, Act City Hamamatsu
Rainbow Gate 2018
Attendance: 500

1. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕, Jason Lee (15:18 Bakatare Sliding Kick) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
2. Eita⭕ (10:08 Murder Kick) Kaito Ishida❌
3. Dragon Kid, Bandido (12:02 German Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Flamita❌
4. Big R Shimizu, Ben-K⭕ (13:59 Spear) Don Fujii, Ryo Saito❌
5. Shingo Takagi⭕, Yasushi Kanda, Takashi Yoshida (14:11 Thunder Fire Power Bomb) YAMATO, BxB Hulk, U-T❌

Close Menu