13th Champions – Ryo Saito & Susumu Yokosuka & CIMA

Title Win
04/14/2007 Mie, Yokkaichi Australia Kinen Hall
Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕, CIMA (20:12 Jumbo no Kachi!gatame) Naruki Doi❌, Gamma, Magnitude Kishiwada

Close Menu