14th Champions – Shingo Takagi & Cyber Kong & BxB Hulk

Title Win
05/10/2007 Tokyo, Korakuen Hall
Shingo Takagi⭕, BxB Hulk, Cyber Kong (26:18 Last Falconry) CIMA, Ryo Saito❌, Susumu Yokosuka

1st Defense
07/01/2007 Hyogo, Kobe World Kinen Hall

Shingo Takagi⭕, BxB Hulk, Cyber Kong (19:02 Last Falconry) Naruki Doi, Masato Yoshino❌, Magnitude Kishiwada

The titles were vacated due to an injury to Hulk.

Close Menu