15th Champions – Naruki Doi & Masato Yoshino & Magnitude Kishiwada

Title Win
07/22/2007 Hyogo, Kobe Sambo Hall
Naruki Doi, Masato Yoshino⭕, Magnitude Kishiwada (18:19 Lightning Spiral) Shingo Takagi, Cyber Kong, Jack Evans❌

Close Menu