18th Champions – Shingo Takagi & YAMATO & Gamma

Title Win
5/14/2008 Tokyo, Korakuen Hall
Shingo Takagi⭕, YAMATO, Gamma (16:19 MADE IN JAPAN) Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk❌

1st Defense
06/06/2008 Osaka, Kansai TV Nandemo Arena
YAMATO⭕, Shingo Takagi, Gamma (23:13 Galleria) Masaaki Mochizuki❌, Magnitude Kishiwada, Don Fujii

Close Menu