19th Champions – Taku Iwasa & Kenichiro Arai & Shinobu

Title Win
6/28/2008 Aichi, Nagoya Telepia Hall
Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Shinobu⭕ (26:42 Shooting Star Press) Shingo Takagi, YAMATO, Gamma❌

Close Menu