22nd Champions – Shingo Takagi & Taku Iwasa & Dragon Kid

Title Win
2/15/2009 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Taku Iwasa⭕, Shingo Takagi, Dragon Kid (24:16 Noshigami) Masaaki Mochizuki❌, Don Fujii, Magnitude Kishiwada

1st Defense
02/22/2009 Mie, Matsusaka-shi Synthesis Gym
Taku Iwasa⭕, Shingo Takagi, Dragon Kid (17:51 Anten) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌, Magnitude Kishiwada
2nd Defense
03/22/2009 Tokyo, Ryogoku Kokugikan
3 Way Championship Match: Taku Iwasa, Shingo Takagi, Dragon Kid vs. BxB Hulk, PAC, Naoki Tanizaki vs. YAMATO, Yasushi Kanda, Kenichiro Arai
①Arai (12:30 Beer Bottle Attack) Hulk
②Takagi (18:25 Pumping Bomber) Kanda

Close Menu