38th Champions – Naruki Doi & Masato Yoshino & Shachihoko BOY

Title Win
11/17/2012 Osaka, BODYMAKER COLOSSEUM #2
3 Way Championship Match: Gamma, HUB, Magnitude Kishiwada vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Shachihoko BOY vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Ryo “Jimmy” Saito, Mr. Quu Quu Toyonaka Dolphin
①Gamma (22:35 Gammasuke Clutch) Horiguchi
②Shachi (28:28 Orion) Gamma

Close Menu