47th Champions – Jimmy Susumu & Mr. Quu Quu Tanizaki Naoki Toyonaka Dolphin & Jimmy Kanda

Title Win
02/20/2014 Hyogo, Kobe Sambo Hall 
47th Open the Triangle Gate Champion Team Decision Match: Jimmy Susumu, Jimmy Kanda⭕, Mr. Quu Quu Tanizaki Naoki Toyonaka Dolphin (20:24 Ryu’s onto Box) Naruki Doi, Cyber Kong, Kzy❌

1st Defense
03/02/2014 Osaka, BODYMAKER COLOSSEUM #2

Jimmy Susumu, Jimmy Kanda, Mr. Quu Quu Tanizaki Naoki Toyonaka Dolphin⭕ (17:16 Libido) CIMA, K-ness, Super Shisa❌

Close Menu