55th Champions – Masato Yoshino & Akira Tozawa & T-Hawk

Title Win
12/06/2015 Hokkaido, Sapporo Susukino Mars
55th Open the Triangle Gate Champion Team Decision Tournament Finals: Masato Yoshino, Akira Tozawa, T-Hawk⭕ (25:52 Night Ride) Naruki Doi❌, YAMATO, Shingo Takagi

1st Defense
12/27/2015 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center

4 Way Championship Match: Masato Yoshino, Akira Tozawa, T-Hawk vs. Masaaki Mochizuki, Dragon Kid, Big R Shimizu vs. Naoki Tanizaki, Cyber Kong, Problem Dragon vs. Ryo “Jimmy Saito, Jimmy Susumu, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!
①Susumu (19:45 Jumbo no Kachi!gatame) Shimizu
②Saito (22:09 SaiRyo Rocket) Problem Dragon
③Tozawa (26:25 Package German Suplex Hold) Saito
2nd Defense
03/05/2016 Osaka, Edion Arena Osaka #2
Masato Yoshino⭕, Akira Tozawa, T-Hawk (20:01 Sol Naciente Kai) Sumo Fuji, Ryo “Sumo” Saito, Genki Horiguchi S.U.M.O!!❌
3rd Defense
03/21/2016 Wakayama, Wakayama Prefectural Gym
Masato Yoshino, Akira Tozawa⭕, T-Hawk (18:53 High-speed German Suplex Hold) Naruki Doi, YAMATO, Kotoka❌
4th Defense
04/24/2016 Fukuoka, Hakata Star Lanes

Masato Yoshino, Akira Tozawa⭕, T-Hawk (20:27 Package German Suplex Hold) Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!❌
5th Defense
07/24/2016 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
3 Way Championship Match: Masato Yoshino, Akira Tozawa, T-Hawk vs. CIMA, Dragon Kid, Peter Kaasa vs. BxB Hulk, Kzy, Flamita
①Kaasa (15:21 Kaasa Tornado II) Kzy
②Tozawa (21:20 Package German Suplex Hold) Kid

Close Menu