62nd Champions – Naruki Doi & Masato Yoshino & Jason Lee

Title Win
12/23/2017 Fukuoka, Kokusai Center
Naruki Doi, Masato Yoshino⭕, Jason Lee (17:50 Sol Naciente) YAMATO, BxB Hulk❌, Kzy

1st Defense
02/11/2018 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Jason Lee (20:26 V9 Clutch) Shingo Takagi, Yasushi Kanda, Takashi Yoshida❌
2nd Defense
03/03/2018 Osaka, Edion Arena Osaka #2
Naruki Doi, Masato Yoshino, Jason Lee⭕ (23:14 German Suplex Hold) YAMATO, Flamita, Yosuke♡Santa Maria❌

Close Menu