63rd Champions – Kzy & Susumu Yokosuka & Genki Horiguchi

Title Win
05/06/2018 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium
Kzy⭕, Genki Horiguchi, Susumu Yokosuka (17:31 Skayde Schoolboy) Naruki Doi❌, Masato Yoshino, Jason Lee

1st Defense
07/05/2018 Tokyo, Korakuen Hall
Kzy⭕, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (16:21 Skayde Schoolboy) Don Fujii, Ryo Saito❌, K-ness.
2nd Defense
07/22/2018 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Kzy⭕, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (15:09 Skayde Schoolboy) Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida, Masato Tanaka
3rd Defense
09/09/2018 Sendai, Sendai Sun Plaza
Kzy⭕️, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (16:35 Impact) Kagetora, Yosuke♡Santa Maria, U-T❌
4th Defense
September 16, 2018 Ishikawa, Kimassi Kanazawa
Kzy⭕️, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (19:25 Running Elbow Smash) Big R Shimizu, Takashi Yoshida, Yasushi Kanda❌
5th Defense
November 4, 2018 Osaka, Edion Arena Osaka
3 Way Championship Match: Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi vs. Naruki Doi, Jason Lee, Kaito Ishida vs. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka
①Ishida⭕️ (15:15 Tiger Suplex Hold) Yoshioka❌
②Kzy⭕️ (18:58 Impact) Ishida❌
6th Defense
November 18, 2018 Miyazaki, Nobeoka Municipal Gym
Kzy⭕️, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (19:01 Running Elbow Smash) Ryo Saito❌, Don Fujii, Gamma

Close Menu