04/25/1999 Dragon Fever

4/25/1999
Kanagawa, Club Citta Kawasaki
Dragon Fever ~Spring Storm~ (Afternoon Show)
762 Attendance

Dragon Gate Network

1. Genki Horiguchi (10:25 Kowloon’s Gate) Susumu Mochizuki
2. SAITO (9:50 SAITO Special 5) Yasushi Kanda
3. Masaaki Mochizuki (6:47 Sankakugeri) Tsubo Genjin
4. Shiima Nobunaga⭕, Judo Suwa, TARU (20:36 Perfect Driver) Dragon Kid, Stalker Ichikawa❌, Magnum TOKYO
5. Kenichiro Arai (14:47 Tsuitotsuchuii!) Sumo Fuji

Close Menu