09/15/1999 Dragon Harvest Festival

09/15/1999
Kanagawa, Yokosuka Seaside Park
Dragon Harvest Festival 1999
1695 Attendance

1. Yasushi Kanda (10:30 Gekokujoh Elbow) Genki Horiguchi
2. SAITO (7:10 SAITO Special 1) Chocoball KOBE
3. TARU (10:29 Jet Ski Pin after TARU Driller) Stalker Ichikawa
4. Kenichiro Arai (15:01 Udegatame) Susumu Mochizuki
5. CIMA⭕, SUWA, Sumo Fuji (16:43 Mad Splash) MAKOTO❌, Magnum TOKYO, Masaaki Mochizuki

Close Menu