04/18/2000 Muy Bien in Kyushu

04/18/2000
Kagoshima, Kagoshima Arena
Muy Bien in Kyushu
1118 Attendance

1. The Re-Education of Kenichiro Arai #19: Kenichiro Arai (11:14 Rakusekichuii! #2) SAITO
2. TARU (14:37 Motorcycle Style Fall) Stalker Ichikawa
3. Genki Horiguchi (6:10 GH Lock) MAKOTO
4. Masaaki Mochizuki, Chocoball KOBE (9:12 DQ For Referee Attack) Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda
5. Dragon Kid, Ryo Saito, Tiger Mask IV (4:12 No Contest) CIMA, Sumo Dandy Fuji 2000, TARU
6. CIMA{W}, SUWA, MAKOTO, TARU, Sumo Dandy Fuji 2000 (16:28 Mad Splash) Ryo Saito{L}, SAITO, Dragon Kid, Tiger Mask IV, Genki Horiguchi

Close Menu