The Gate of Maximum 2005

7/3/2005 Hyogo, Kobe World Kinen Hall ~Pro Wrestling Festival 2005 in Kobe~ – 7500 Attendance
0. Tozawa Trial Series: Ken’chiro Arai (5:46 Hanshin Tiger Suplex) Tozawa
1. Susumu Yokosuka⭕, K-ness, Kenichiro Arai (17:51 Yokosuka Cutter) BxB Hulk❌, Anthony W. Mori, Super Shisa
2. El Hijo de Iwasanto⭕, Mishi Mascaras⭕ (9:55 Double Fall from Double Missed Diving Body Press) Johnson❌, Jackson❌
3. Masato Yoshino⭕, Shingo Takagi (14:31 Lightning Spiral) Yuji Hino, Super-X❌
4. Magnitude Kishiwada (9:03 Last Ride) Naoki Tanizaki
5. Kensuke Sasaki⭕, Katsuhiko Nakajima (15:34 Northern Lights Bomb) Magnum TOKYO❌, Genichiro Tenryu
6. Open the Triangle Gate: CIMA⭕, Don Fujii, Naruki Doi (25:53 Mad Splash) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌, Dragon Kid
☆BG become the 3rd champions, DF fail in their 3rd Defense
7. Open the Dream Gate: Masaaki Mochizuki (25:25 Shin Saikyou High Kick) TAKA Michinoku
☆Mochizuki succeeds in his 3rd Defense

6/26/2005 Kyoto, Kyoto KBS Hall – 890 Attendance
1. Don Fujii, Naruki Doi⭕ (9:45 Schoolboy) Dragon Kid, Genki Horiguchi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:54 Mi☆Cha~el) Stalker Ichikawa
3. Tozawa Trial Series: Masato Yoshino (4:48 Tarzan Heart) Tozawa
4. Ryo Saito, Naoki Tanizaki⭕ (11:28 Small Package) CIMA, Shingo Takagi❌
5. Magnitude Kishiwada (9:22 No Contest due to Tanizaki Interference) Kenichiro Arai
6. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka, K-ness (21:07 Twister) Magnum TOKYO, Anthony W. Mori, BxB Hulk❌

6/25/2005 Fukui, Sunpia Tsuruga – 920 Attendance
1. Shingo Takagi⭕, Masato Yoshino (11:32 Last Falcony) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
2. Irregular 3 Way: Michael Iwasa, Daniel Mishima (8:42 Mi☆Cha~el) Stalker Ichikawa❌; K-ness, Kenichiro Arai
3. Tozawa Trial Series: Magnitude Kishiwada (2:44 Diving Body Press) Tozawa
4. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka (15:31 Twister) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi❌
5. CIMA⭕, Don Fujii, Naruki Doi (16:54 Dos Caras Clutch) Ryo Saito, Dragon Kid, Naoki Tanizaki❌

6/22/2005 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Masaaki Mochizuki⭕, K-ness, Kenichiro Arai (14:16 Twister) Don Fujii, Naruki Doi, Masato Yoshino❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (3:22 No Contest) Stalker Ichikawa
3. Naoki Tanizaki (2:53 Biting Dog) Shingo Takagi
4. Tozawa 10 Match Trial: Katsuhiko Nakajima (6:17 R16) Tozawa
5. Ryo Saito⭕, Dragon Kid, Genki Horiguchi (17:36 Elegant Magic Cutback) Magnum TOKYO, Anthony W. Mori❌, BxB Hulk
6. Open the Dream Gate #1 Contender Match: TAKA Michinoku (21:10 Dick Killer) Susumu Yokosuka
7. CIMA (0:00 No Contest) “Big Boss” MA-G-MA
8. CIMA, Don Fuji, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada⭕, Naruki Doi, Shingo Takagi (7:45 Last Ride) Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi, Anthony W. Mori, BxB Hulk❌, Naoki Tanizaki

6/20/2005 Tochigi, Tochigi Synthesis Bunka Hall – 600 Attendance
1. Dragon Kid⭕, Genki Horiguchi (10:07 Ultra Hurricanrana) Masato Yoshino, Shingo Takagi❌
2. Irregular 3 Way: Michael Iwasa, Daniel Mishima (8:19 Mi☆Cha~el) Stalker Ichikawa❌; Kenichiro Arai
3. Tozawa 10 Match Trial Series: Susumu Yokosuka (8:23 Yokosuka Story) Tozawa
4. Masaaki Mochizuki⭕, K-ness (10:18 Twister) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
5. CIMA⭕, Don Fujii, Naruki Doi (15:55 Schwein) Magnum TOKYO, Ryo Saito, Naoki Tanizaki❌

6/19/2005 Shizuoka, Twin Messe Shizuoka – 935 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (11:46 Bakatare Sliding Kick) Dragon Kid, Genki Horiguchi❌
2. Irregular 3 Way Match: Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:03 Mi☆Cha~el) Stalker Ichikawa❌; K-ness
3. Tozawa 10 Match Trial: Naoki Tanizaki (8:14 Biting Dog) Tozawa
4. Magnum TOKYO⭕, Ryo Saito (14:48 Pos) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
5. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai (16:38 Twister) CIMA, Don Fujii, Shingo Takagi❌

6/18/2005 Gifu, Gifu Chamber of Commerce Large Hall – 910 Attendance
1. CIMA⭕, Don Fujii (14:01 Dos Caras Clutch) Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai❌
2. Handicap 3 Way Match: Michael Iwasa, Daniel Mishima(6:51 Mi☆Cha~el) Stalker Ichikawa❌; Naoki Tanizaki
3. Tozawa 10 Match Trial: Shingo Takagi (6:32 Last Falcony) Tozawa
4. Susumu Yokosuka⭕, K-ness (15:16 Michinoku Driver 2) Naruki Doi, Masato Yoshino❌
5. Ryo Saito⭕, Dragon Kid, Genki Horiguchi (16:38 Elegant Magic Cutback) Anthony W. Mori❌, BxB Hulk, Magnum TOKYO

6/12/2005 Saitama, Honkawagoe Pepe Hall Atlas – 1100 Attendance
1. Susumu Yokosuka⭕, K-ness, Kenichiro Arai (19:06 Michinoku Driver 2) Magnum TOKYO, Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:00 Mi☆Cha~el) Stalker Ichikawa
3. Tozawa 10 Match Trial: Masaaki Mochizuki (6:00 Yokosuka Cutter) Tozawa
4. Open the Brave Gate: Naruki Doi (16:24 Bakatare Sliding Kick) Makoto Oishi
☆Doi succeeds in his 3rd Defense
5. CIMA⭕, Don Fujii, Masato Yoshino, Shingo Takagi (23:29 Dos Caras Clutch) Ryo Saito, Genki Horiguchi, Dragon Kid, Naoki Tanizaki❌

6/11/2005 Aichi, Tokai Citizens Hall – 1040 Attendance
1. CIMA⭕, Masato Yoshino (13:40 Schwein) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida (7:22 Reverse Figure 4) K-ness, Stalker Ichikawa❌, Shachihoko Machine
3. Tozawa 10 Match Trial Series: Naruki Doi (7:04 Bakatare Sliding Kick) Tozawa
4. Magnum TOKYO, Naoki Tanizaki⭕ (12:42 Biting Dog) Don Fujii, Shingo Takagi❌
5. Ryo Saito⭕, Dragon Kid, Genki Horiguchi (20:37 Dragon Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

6/5/2005 Hokkaido, Sapporo Taisen Hall – 1435 Attendance
1. Masato Yoshino, Shingo Takagi⭕, Don Fujii (13:43 Last Falcony) Dragon Kid, Genki Horiguchi, Naoki Tanizaki❌
2. Tozawa 10 Match Trial: K-ness (5:18 Crab Hold) Tozawa
3. Naruki Doi (10:43 Bakatare Sliding Kick) Super Shisa
4. Magnum TOKYO, Anthony W. Mori⭕, BxB Hulk (15:00 Small Package from Johnson Florida French Bread Attack) Michael Iwasa❌, Daniel Mishima, Kensuke Sasaki
5. Susumu Yokosuka⭕, Kenichiro Arai (17:00 Jumbo no Kachi!gatame) Masaaki Mochizuki❌, Katsuhiko Nakajima
6. Ryo Saito (19:28 Dragon Suplex Hold) CIMA

6/4/2005 Hokkaido, Sapporo Taisen Hall – 1200 Attendance
1. Tozawa 10 Match Trial Series: Super Shisa (5:12 Riverina) Tozawa
2. Kenichiro Arai⭕, Katsuhiko Nakajima (13:46 Hanshin Tiger Suplex) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
3. Michael Iwasa, Daniel Mishima, Kensuke Sasaki (10:11 DQ for Ref Attack) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, K-ness
4. Naniwa Style Elimination Match: CIMA, Don Fujii, Shingo Takagi, Naruki Doi, Masato Yoshino (5-4) Magnum TOKYO, Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi, Naoki Tanizaki
-Horiguchi (Backslide) Yoshino
-CIMA (Schwein) Horiguchi
– (26:07 Both Over the Top Rope) Tanizaki, Fujii
-Kid (27:26 Ultra Hurricanrana) Takagi
-Doi (27:53 Bakatare Sliding Kick) Kid
-Doi (29:55 Over the Top Rope) Magnum
-Saito (32:42 Front Cradle Reversal) Doi
-CIMA (37:11 Schwein Redline) Ryo

6/1/2005 Hyogo, Kobe Chicken George ~LIVE GATE vol. 6~ – 409 Attendance
1. CIMA, Don Fujii, Naruki Doi⭕ (17:59 Bakatare Sliding Kick) Anthoyn W. Mori, Super Shisa, BxB Hulk❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (5:59 DQ) Magnum TOKYO
3. Naoki Tanizaki (0:00 No Contest) Stalker Ichikawa
4. Masato Yoshino, Shingo Takagi⭕ (8:31 MANRIKI) Kenichiro Arai, Tozawa❌
5. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕, K-ness (21:00 Michinoku Driver 2) Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horigcuhi❌

Close Menu