August 6, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 6, 2018
Chiba, TKP Garden City Chiba
The Gate of Adventure 2018
Yasushi Kanda 20th Anniversary & Ben-K Homecoming
Attendance: 550

1. Don Fujii, Dragon Kid, Willie Mack⭕️ (12:58 The Big Thump) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌, Hiroshi Yamato
2. Ryo Saito⭕️ (10:30 Double Cross) Kaito Ishida❌
3. Masato Yoshino, Ben-K⭕️ (14:29 Ben-K Bomb) BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌
4. Naruki Doi⭕️, Big R Shimizu (14:00 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, Kagetora❌
5. Yasushi Kanda⭕️, Shingo Takagi, Eita, Takashi Yoshida (20:50 Diving Elbow Drop) Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi, Punch Tominaga❌

Close Menu