August 8, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 8, 2018
Aichi, Loisir Hotel Toyohashi
The Gate of Adventure 2018
Hyo Watanabe Homecoming
Attendance: 544

1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K⭕️ (16:00 Ben-K Bomb) Ryo Saito, Gamma, Problem Dragon❌
2. Susumu Yokosuka, Punch Tominaga⭕️ (12:04 Punch Clutch) Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida
3. U-T, Willie Mack⭕️ (16:15 Big Thump) Kzy, Genki Horiguchi❌
4. Don Fujii, Kagetora⭕️ (14:20 Gurumakakari) Dragon Kid, Hyo Watanabe❌
5. Shingo Takagi, Eita, Big R Shimizu⭕️ (18:06 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌

Close Menu