King of Gate Preview Tour 2005

12/18/2005 Shizuoka, Act City Hamamatsu – 920 Attendance
1. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka (12:21 Twister) Naoki Tanizaki, Katsuo❌
2. Don Fujii (4:39 Necklock) Stalker Ichikawa
3. Kenichiro Arai⭕, Vangelis (10:34 Front Cradle Reversal) Super Shisa❌, King Shisa
4. Magnum TOKYO (12:18 ROM) Tozawa
5. Magnitude Kishiwada⭕, Shingo Takagi (13:45 Mandriller) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
6. CIMA⭕, Naruki Doi, Masato Yoshino (18:42 Modified Driver) Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi❌

12/17/2005 Kagawa, Takamatsu Symbol Tower – 830 Attendance
1. Don Fujii⭕, Masato Yoshino (11:07 Avalanche Nodowa Elbow) King Shisa, Super Shisa❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:46 Pinfall during Romero Special on Mishima) Kenichiro Arai
3. Shingo Takagi (8:22 Blood Fall) Katsuo
4. Genki Horiguchi⭕, Vangelis (10:46 Backslide) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
5. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕ (12:40 Yokosuka Cutter) Magnum TOKYO, Tozawa❌
6. Magnitude Kishiwada⭕, CIMA, Naruki Doi (17:25 Mandriller) Ryo Saito, Dragon Kid, Naoki Tanizaki❌

12/11/2005 Hyogo, Ashikawa Industrial Exchange Center – 1150 Attendance
1. Masato Yoshino, Shingo Takagi (12:00 No Contest due to BG Intrusion) King Shisa, Super Shisa
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:46 Pinfall during Romero Special on Mishima) Kenichiro Arai
2b. Takashi Okamura (0:12 Middle Kick) Stalker Ichikawa
2c. Takashi Okamura (5:58 From Top Rope Frankensteiner Failure) Stalker Ichikawa
3. Magnitude Kishiwada (5:39 Last Ride) Tozawa, Katsuo❌
4. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕ (14:21 Modified Facebuster) Anthony W. Mori, Vangelis❌
5. Magnitude Kishiwada, CIMA, Naruki Doi, Shingo Takagi, Masato Yoshino, Don Fujii⭕ (21:53 Nodowa Elbow) Naoki Tanizaki, Genki Horiguchi, King Shisa, Super Shisa, BxB Hulk, Tozawa❌

12/10/2005 Gifu, Gifu Chamber of Commerce Hall – 950 Attendance
1. Naruki Doi, Shingo Takagi⭕ (10:43 Last Falcony) Kenichiro Arai, Katuso❌
2. Don Fujii (0:13 Body Slam) Stalker Ichikawa
3. Super Shisa, King Shisa (13:30 No Contest due to Doi and Takagi Interference) Vangelis, Shachihoko Machine
4. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕ (16:06 Modified Facebuster) Anthony W. Mori, Tozawa❌
5. Magnitude Kishiwada, CIMA, Masato Yoshino (1:37 No Contest due to BG Intrusion) Genki Horiguchi, Naoki Tanizaki, BxB Hulk
5b. Naoki Tanizaki⭕, Genki Horiguchi, BxB Hulk, Stalker Ichikawa, Super Shisa, King Shisa (16:37 DH) Magnitude Kishiwada, CIMA❌, Naruki Doi, Masato Yoshino, Shingo Takagi, Don Fujii

Close Menu