August 24, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 24, 2018
Aichi, Tsushima Bunka Hall
The Gate of Adventure
539 Attendance

1. Don Fujii, Willie Mack⭕️ (11:46 The Big Thump) Naruki Doi, Jason Lee❌
2. Ryo Saito⭕️ (13:02 SaiRyo Rocket) Yasushi Kanda❌
3. Shingo Takagi, Eita⭕️ (12:34 Pin after Shot-put Slam by Big R Shimizu) Dragon Kid, Gamma❌
4. Big R Shimizu, Takashi Yoshida⭕️ (15:07 Cyber Bomb) Masato Yoshino, Ben-K❌
5. YAMATO⭕️, BxB Hulk, Kagetora (20:14 Frakensteiner of the Almighty) Kzy, Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI❌

Close Menu