August 26, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 26, 2018
Fukui, Sun Dome Fukui
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 541

1. Masaaki Mochizuki⭕️, Willie Mack, Shachihoko Boy (12:12 Twister) Don Fujii, Dragon Kid, Kota Minoura❌
2. Ryo Saito⭕️ (10:11 Pin) Gamma
3. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (14:43 Skayde Schoolboy) Naruki Doi, Jason Lee❌
4. Takashi Yoshida⭕️, Yasushi Kanda (16:08 Cyber Bomb) Masato Yoshino, Ben-K❌
5. Big R Shimizu, Shingo Takagi, Eita⭕️ (16:53 Execution Kick) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora❌

Close Menu