Rey De Parejas

10/26/2003 Saitama, Koshigaya Katsura Studio – 1610 Attendance
1. YOSSINO, Anthony W. Mori (8:37 No Contest) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi
2. TARU (5:03 TARU Driller) Karaoke Machine #2
3. Milano Collection AT (4:58 Italian Stretch #32) Shogo Takagi
4. CIMA, JUN⭕, SUWA, Don Fujii (15:04 Tsumuji) Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai, Dragon Kid, Super Shisa❌
5. Rey De Parejas Finals: Dotti Shuji⭕, “brother” YASSHI (19:24 King Kong Lariat) K-ness, Susumu Yokosuka❌

10/25/2003 Saitama, Honkawagoe Pepe Hall Atlas – 1580 Attendance
1. Rey De Parejas Tag League: Dragon Kid, Kenichiro Arai⭕ (9:34 Hanshin Tiger Suplex) Anthony W. Mori❌, YOSSINO
2. Magnum TOKYO (5:15 Egoist Driver) Shogo Takagi
3. SUWA⭕, TARU (11:42 FFF) Masaaki Mochizuki, Super Shisa❌
4. Milano Collection AT (6:38 No Contest) Genki Horiguchi
5. Rey De Parejas Tag League: K-ness⭕, Susumu Yokosuka (11:30 La Magistral) Karaoke Machine #1, Karaoke Machine #2
6. Rey De Parejas Tag League: CIMA, JUN (9:26 No Contest) Dotti Shuji, “brother” YASSHI
6b. Dotti Shuji⭕, “brother” YASSHI (4:05 King Kong Lariat) CIMA❌, JUN

10/24/2003 Nagano Nagano Movement Park Gymnasium – 1000 Attendance
1. Touru Owashi⭕, Dotti Shuji, “brother” YASSHI (11:44 Diving Body Press) Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai, Dragon Kid❌
2. TARU (8:33 TARU Driller) Second Doi
3. Milano Collection AT (5:30 DQ due to Hagure Gundam Intrusion) Shogo Takagi
4. Magnum TOKYO (9:17 Egoist Driver) Super Shisa
5. Rey De Parejas Tag League: Anthony W. Mori⭕, YOSSINO (7:09 Elegant Magic) Karaoke Machine #1, Karaoke Machine #2❌
6. K-ness, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi⭕ (18:47 Backslide) CIMA, SUWA, JUN❌

10/21/2003 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. SUWA, TARU, Karaoke Machine #1⭕ (12:06 German Suplex Hold) YOSSINO, Anthony W. Mori, Super Shisa❌
2. Touru Owashi (8:46 Diving Body Press) Genki Horiguchi
3. Rey de Parejas Tag League: CIMA, JUN⭕ (12:26 Tsumuji) Kenichiro Arai, Dragon Kid❌
4. Rey de Parejas Tag League: Dotti Shuji⭕, “brother” YASSHI (15:36 King Kong Lariat) Second Doi, Masaaki Mochizuki❌
5. Rey de Parejas Tag League:  K-ness, Susumu Yokosuka⭕ (17:03 Jumbo no Kachi!) Magnum TOKYO❌, Milano Collection AT

10/15/2003 Fukuoka, TNC Paveria Hall – 600 Attendance
1. Rey de Parejas Tag League: Susumu Yokosuka⭕, K-ness (13:27 Jumbo no Kachi!gatame) Masaaki Mochizuki❌, Second Doi
2. Rey de Parejas Tag League: Dragon Kid⭕, Kenichiro Arai (9:06 School Boy) Karaoke Machine #1, Karaoke Machine#2
3. Rey de Parejas Tag League: Dotti Shuji⭕, “brother” YASSHI (14:04 King Kong Lariat) YOSSINO, Anthony W. Mori❌
4. Rey de Parejas Tag League: Magnum TOKYO, Milano Collection AT (30:00 Draw) CIMA, JUN
Bonus Match: SUWA⭕, Don Fujii, TARU (13:44 FFF) K-ness, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌

10/13/2003 Okayama, Okayama Wholesale Center Orange Hall – 1330 Attendance
1. Kenichiro Arai, Super Shisa⭕ (7:58 SAITO Special #3) Karaoke Machine #1, Karaoke Machine #2
2. 3 Way Match
Second Doi (7:58 Bakatare Sliding Kick) Stalker Ichikawa❌; SUWA
3. Masaaki Mochizuki, Dragon Kid (13:33 DQ) Dotti Shuji, “brother” YASSHI
4. CIMA, TARU, JUN⭕ (18:01 Tsumuji)   Susumu Yokosuka, K-ness, Genki Horiguchi❌
5. 
Rey de Parejas Tag League: Milano Collection AT⭕, Magnum TOKYO (16:08 AT Lock) YOSSINO, Anthony W. Mori❌

10/12/2003 Okayama, Kurashiki Sanyou Heights – 1045 Attendance
1. Rey de Parejas Tag League: Masaaki Mochizuki, Second Doi⭕ (6:20 Bakatare Sliding Kick) Karaoke Machine #1, Karaoke Machine #2
2. 3 Way Match:
Genki Horiguchi (4:20 Give Up from Fear of Beach Break) Stalker Ichikawa❌; YOSSINO
3. Milano Collection AT (9:58 AT Lock) Anthony W. Mori
4. Magnum TOKYO (7:25 Egoist Driver) JUN
5. 
Rey de Parejas Tag League: Dotti Shuji⭕, “brother” YASSHI (11:41 Referee Stop) K-ness❌, Susumu Yokosuka
6. CIMA, SUWA, TARU⭕ (14:53 TARU Driller) Dragon Kid, Kenichiro Arai, Super Shisa❌

10/11/2003 Aichi, Tsushima Culture Hall – 1210 Attendance
1. SUWA⭕, TARU, Don Fujii (14:00 FFF) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori❌
2. 3 Way Match: BATAyan (6:13 Moonsault + Press Bros) Stalker Ichikawa❌; Genki Horiguchi
3. Masaaki Mochizuki (9:42 Front Cradle Cutback) Super Shisa
4. Magnum TOKYO (8:59 Egoist Driver) Second Doi
5. Rey de Parejas Tag League: Kenichiro Arai, Dragon Kid⭕ (12:41 School Boy) “brother” YASSHI❌, Dotti Shuji
6. Rey de Parejas Tag League: K-ness, Susumu Yokosuka⭕ (14:14 Jumbo no Kachi!) CIMA, JUN❌

10/9/2003 Shimane, Matsue Kunibiki Messe – 780 Attendance
1. Dotti Shuji⭕, “brother” YASSHI (11:32 Whale Hunt) Dragon Kid, Super Shisa❌
2. Kenichiro Arai (0:30 Cobra Twist, RESTART: 5:50 Give up out of Fear of Brainbuster) Stalker Ichikawa
2b. Kenichiro Arai (5:50 Give up out of Fear of Top Rope Brainbuster) Stalker Ichikawa
3. TARU (5:53 TARU Driller) Berlinetta Boxer
4. Rey de Parejas Tag League: Masaaki Mochizuki, Second Doi⭕ (11:03 Bakatare Sliding Kick) YOSSINO, Anthony W. Mori
5. Rey de Parejas Tag League: Magnum TOKYO, Milano Collection AT⭕ (5:50 Leg Roll Clutch) Karaoke Machine #1, Karaoke Machine #2❌
6. CIMA, SUWA, JUN⭕ (15:28 Tsumuji) K-ness, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌

10/7/2003 Shizuoka,  Kira Messe Numazu – 880 Attendance
1. SUWA, TARU, Don Fujii (14:03 Nodowa Elbow) K-ness, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
2. BATAyan (6:10 Moonsault + Press) Stalker Ichikawa
3. YOSSINO (8:58 DQ due to Dotti Intrusion) “brother” YASSHI
4. Dotti Shuji (3:40 Whale Hunt) Anthony W. Mori
5. Rey de Parejas Tag League: CIMA, JUN⭕ (13:52 Tsumuji) Masaaki Mochizuki, Second Doi❌
6. Rey de Parejas Tag League: Magnum TOKYO, Milano Collection AT⭕ (13:38 AT Lock) Kenichiro Arai, Dragon Kid❌

10/5/2003 Miyagi, Zepp Sendai – 910 Attendance
1. Rey de Parejas Tag League: Anthony W. Mori⭕, YOSSINO (12:17 Elegant Magic) K-ness❌, Susumu Yokosuka
2. SUWA (0:42 Counter Kick) Stalker Ichikawa
3. TARU (10:33 TARU Driller) Genki Horiguchi
4. Iwasa Gundam Trial Series Finale: Raimu Mishima (4:59 Camel Clutch) Takamichi Iwasa
5. Rey de Parejas Tag League: CIMA, JUN⭕ (8:25 Oboroguruma) Karaoke Machine 1, Karaoke Machine 2 ❌
6. Rey de Parejas Tag League:  Kenichiro Arai⭕, Dragon Kid (10:54 Hanshin Tiger Suplex) Second Doi, Masaaki Mochizuki❌
7. Rey de Parejas Tag League: Dotti Shuji⭕, “brother” YASSHI (15:23 Lariat)  Magnum TOKYO❌, Milano Collection AT

Close Menu