September 7, 2018 – Storm Gate 2018

September 7, 2018
Kanagawa, Yokohama Radiant Hall
Storm Gate 2018
Attendance: 415

1. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️, “brother” YASSHI, Punch Tominaga (15:33 Yokosuka Cutter) BxB Hulk, Kagetora, Willie Mack, Yuki Yoshioka❌
2. YAMATO, U-T⭕️ (13:05 Bienllave) Ryo Saito, Gamma❌
4. Dragon Kid⭕️, Don Fujii (11:49 Bible) Shingo Takagi, Yasushi Kanda❌
5. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker⭕️ (12:10 Countered Neraiuchi) Yosuke♡Santa Maria❌, KAI
6. Eita, Big R Shimizu, Ben-K⭕️, Takashi Yoshida (18:48 Ben-K) Naruki Doi, Masato Yoshino, Jason Lee, Kaito Ishida❌

Close Menu