September 19, 2018 – Storm Gate 2018

September 19, 2018
Aichi, Okazaki Tatsumigaoka Hall
Storm Gate 2018
Attendance: 589

1. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker⭕️, Yuki Yoshioka (14:23 Ashla) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
2. Big R Shimizu⭕️ (11:38 Shot-put Slam) Kaito Ishida❌
3. Dragon Kid⭕️, Gamma (13:05 Bible) YAMATO, Yosuke♡Santa Maria❌
4. BxB Hulk⭕️, Kagetora (12:57 First Flash) Ryo Saito❌, Don Fujii
5. Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee, Willie Mack⭕️ (14:04 Big Thump) Ben-K, Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda❌

Close Menu