September 22, 2018 – Storm Gate 2018

September 22, 2018
Osaka, Higashiosaka Ritsuhigashi Gym
Storm Gate 2018
Masato Yoshino Homecoming
Attendance: 778

1. Big R Shimizu⭕️, Ben-K, Yasushi Kanda (16:32 Shot-put Slam) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
2. Ryo Saito⭕️, Yosuke♡Santa Maria (12:54 SaiRyo Rocket) Gamma, Shachihoko Boy❌
3. YAMATO⭕️, BxB Hulk (10:23 Galleria) Genki Horiguchi❌, “brother” YASSHI
4. Masaaki Mochizuki, Willie Mack⭕️ (9:42 The Big Thump) Jason Lee, Kaito Ishida❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕️, Dragon Kid (17:02 Torbellino Crucifix) Eita, Shingo Takagi, Takashi Yoshida❌

Close Menu