September 30, 2018 – Storm Gate 2018

September 30, 2018
Hiroshima, Hiroshima Sangyo Hall
Storm Gate 2018
Attendance:688

Exhibition Match: Kzy (5:00) Arata Funakoshi
1. Big R Shimizu, Ben-K⭕️ (11:25 Spear) YAMATO, Kagetora❌
2. Eita⭕️ (13:02 Superkick) Yuki Yoshioka❌
3. BxB Hulk⭕️, U-T (13:46 First Flash) Gamma, Shachihoko Boy❌
4. Masaaki Mochizuki⭕️, Shun Skywalker (11:16 Twister) Don Fujii, Problem Dragon❌
5. Kzy, Susumu Yokosuka, Shingo Takagi⭕️ (17:05 MADE IN JAPAN) Masato Yoshino, Jason Lee, Kaito Ishida❌

Close Menu