October 6, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 6, 2018
Fukuoka, Yukuhashi Budokan
The Gate of Victory 2018
Attendance: 431

1. Big R Shimizu❌, Yasushi Kanda, Takashi Yoshida (14:28 Shot-put Slam) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
2. Kaito Ishida⭕️ (10:31 Tiger Suplex Hold) Kota Minoura❌
3. Shachihoko Boy, Hyo Watanabe⭕️ (12:39 Pin) Gamma, Problem Dragon❌
4. PAC, Ben-K⭕️ (15:14 Ben-K Bomb) Masaaki Mochizuki, Yuki Yoshioka❌
5. Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee, Dragon Kid⭕️ (16:36 Bible) Shingo Takagi, BxB Hulk, Kagetora, Ryo Saito❌

Close Menu