October 16, 2018 – The Gate of Victory 2018

October, 16 2018
Aichi, Tsushima Bunka Gymnasium
The Gate of Victory 2018
Attendance: 412

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (13:37 Skayde Schoolboy) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌
2. Takashi Yoshida⭕️ (12:26 Pineapple Bomber) Kaito Ishida❌
3. Naruki Doi⭕️, Jason Lee (12:26 Bakatare Sliding Kick) Punch Tominaga, Yuki Yoshioka❌
4. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (13:53 Bible) Ryo Saito, Yosuke♡Santa Maria❌
5. PAC, Big R Shimizu, Eita, Ben-K⭕️ (18:17 Ben-K Bomb) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora, U-T❌

Close Menu