October 26, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 26, 2018
Shizuoka, Act City Hamamatsu
The Gate of Victory 2018
Attendance: 331

1. YAMATO⭕️, BxB Hulk, Bitman (17:35 Galleria) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
2. Kagetora⭕️ (9:43 Gurumakakari) Yuki Yoshioka❌
3. Big R Shimizu⭕️, Takashi Yoshida (12:08 Shot-put Slam) Shun Skywalker, Hyo Watanabe❌
4. Naruki Doi⭕️, Kaito Ishida (10:06 V9 Clutch) Masaaki Mochizuki, Gamma❌
5. Masato Yoshino⭕️, Dragon Kid, Jason Lee (15:13 Torbellino Crucifix) Eita, Ben-K, Yasushi Kanda❌

Close Menu