November 8, 2018 – The Gate of Evolution 2018

November 8, 2018
Nagano, Mielparque Nagano
The Gate of Evolution 2018
Attendance: 462

0. Kota Minoura▲ (5:00 Time Limit Draw) Bitman▲
1. Yasushi Kanda, Takashi Yoshida, Daga⭕️ (13:58 45) Naruki Doi, Jason Lee, Kaito Ishida❌
2. Bandido⭕️ (9:29 Yoshitanic) Kagetora❌
3. Masaaki Mochizuki⭕️, Shun Skywalker (13:23 Twister) Dragon Kid, Dragon Dia❌
4. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (16:30 Skayde Schoolboy) Ryo Saito, Gamma❌
5. PAC, Eita, Big R Shimizu⭕️, Ben-K (19:25 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌, Flamita

Close Menu