November 10, 2018 – The Gate of Evolution 2018

November 10, 2018
Yamagata, Yamagata Sports Center
The Gate of Evolution 2018
Ryo Saito Homecoming
Attendance: 608

0. Kota Minoura▲ (5:00 Time Limit Draw) Dragon Dia▲
1. Big R Shimizu⭕️, Ben-K, Takashi Yoshida, Daga (15:55 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌, Flamita
2. Punch Tominaga⭕️ (8:17 Punch Clutch) Bitman❌
3. Masato Yoshino, Jason Lee⭕️ (12:36 Enter the Dragon) Gamma❌, Bandido
4. Naruki Doi⭕️, Kaito Ishida (11:52 Bakatare Sliding Kick) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌
5. Ryo Saito⭕️, Kzy, Susumu Yokosuka (20:12 Double Cross) PAC, Eita, Yasushi Kanda❌

Close Menu