November 11, 2018 – The Gate of Evolution 2018

November 11, 2018
Iwate, I-Dome Ichinoseki
The Gate of Evolution 2018
YAMATO Homecoming
Attendance: 667

0. Kota Minoura▲ (5:00 Time Limit Draw) Bitman▲
1. Big R Shimizu⭕️, Eita, Takashi Yoshida, Daga (15:09 Shot-put Slam) Masato Yoshino, Dragon Kid, Jason Lee, Kaito Ishida❌
2. Naruki Doi⭕️ (11:16 Bakatare Sliding Kick) Punch Tominaga❌
3. Gamma, Yosuke♡Santa Maria⭕️ (10:25 Leg Roll Clutch) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌
4. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (16:01 Skayde Schoolboy) Ryo Saito❌, Bandido
5. YAMATO⭕️, BxB Hulk, Flamita (18:52 Frankensteiner of the Almighty) PAC, Ben-K, Yasushi Kanda❌

Close Menu