November 12, 2018 – The Gate of Evolution 2018

November 12, 2018
Niigata, Aore Nagaoka
The Gate of Evolution 2018
Attendance: 413

0. Punch Tominaga▲ (5:00 Time Limit Draw) Dragon Dia▲
1. Ryo Saito, Gamma, Bandido⭕️ (13:05 West Knee) BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌, Flamita
2. Big R Shimizu⭕️ (10:18 Shot-put Slam) Kota Minoura❌
3. Kzy⭕️, Punch Tominaga (13:49 Skayde Schoolboy) Jason Lee❌, Bitman
4. Masaaki Mochizuki⭕️, Shun Skywalker (12:42 Twister) Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida
5. PAC⭕️, Ben-K, Eita, Daga (15:27 Tombstone Piledriver) Naruki Doi, Masato Yoshino, Dragon Kid, Kaito Ishida❌

Close Menu