November 21, 2018 – The Gate of Evolution 2018

November 21, 2018
Kagoshima, Orocity Hall
The Gate of Evolution 2018
Attendance: 303

0. Dragon Dia▲ (5:00 Time Limit Draw) Bitman▲
1. BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria⭕️, U-T (11:18 Leg Roll Clutch) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Kota Minoura❌
2. Don Fujii⭕️ (9:46 HIMEI) Hyo Watanabe❌
3. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (14:00 Inside Cradle) Ryo Saito❌, Gamma
4. YAMATO, Flamita⭕️ (14:37 Flam Fly) Takashi Yoshida, Daga❌
5. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️, Dragon Kid, Jason Lee (14:56 Bakatare Sliding Kick) Big R Shimizu, Ben-K, Eita, Yasushi Kanda❌

Close Menu