November 24, 2018 – The Gate of Evolution 2018

November 24, 2018
Saitama, Kawagoe Espoir Isanuma
The Gate of Evolution 2018
Attendance: 366

1. Takashi Yoshida⭕️, Yasushi Kanda, Daga (11:57 Esposa mas Gorda) Naruki Doi, Jason Lee, Bitman❌
2. U-T⭕️ (11:30 Pasion) Kaito Ishida❌
3. Shun Skywalker, Yuki Yoshioka⭕️ (12:39 Frog Splash) Masaaki Mochizuki, Kota Minoura❌
4. YAMATO, Flamita⭕️ (13:56 Firebird Splash) Dragon Kid, Dragon Dia❌
5. Eita⭕️, Ben-K, Big R Shimizu (21:51 Execution Kick ver.B ) Kzy, Susumu Yokosuka, K-ness.❌

Close Menu