December 1, 2018 – The Gate of Evolution

December 1, 2018
Hokkaido, Sapporo Susukino Mars Gym
The Gate of Evolution 2018
BxB Hulk Homecoming
Attendance: 621

1. Masato Yoshino, Naruki Doi, Dragon Kid⭕️ (13:36 Bible) Ryo Saito❌, Don Fujii, Gamma
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (11:08 Countered La Magistral Cradle) Jason Lee❌
3. Takashi Yoshida⭕️ (10:19 Pineapple Bomber) Shun Skywalker❌
4. YAMATO⭕️, BxB Hulk (13:56 Boston Crab) U-T, Dragon Dia❌
5. Yasushi Kanda⭕️ (5:07 Ryu’s) Kaito Ishida❌
5. PAC⭕️, Ben-K (14:08 Tombstone Piledriver) Flamita, Kagetora❌
6. ☆Natural Vibes with Bandido vs. R・E・D Captains’ Fall Match☆
Kzy, Susumu Yokosuka, Bandido(C)⭕️ (18:11 21plex) Big R Shimizu, Eita, Daga(C)❌

Close Menu