December 9, 2018 – Fantastic Gate 2018

December 9, 2018
Hiroshima, Fukuyama Big Rose
Fantastic Gate 2018
Attendance: 609

0. Kaito Ishida△ (5:00 Time Limit Draw) Kota Minoura△
1. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (13:01 Jumbo no Kachi!gatame) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌
2. Bandido⭕️ (8:52 West Knee) Kagetora❌
3. Naruki Doi⭕️, Dragon Kid, Jason Lee (11:54 Pinfall) Eita, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida
*Eita accidentally hit Kanda with a Superkick
4. Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕️ (15:07 Backslide from Heaven) Masato Yoshino, Shachihoko Boy❌
5. PAC, Big R Shimizu, Ben-K⭕️, Daga (21:52 Ben-K Bomb) YAMATO, BxB Hulk, U-T❌, Flamita

Close Menu