January 18, 2019 – Dragon Gate Studio+

January 18th, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

〈Dragon Gate Nex〉
0. Hyo Watanabe⭕️ (6:07 Saber) Dragon Dia❌
0. Yuki Yoshioka⭕️ (6:37 Reversal Samson) Misterioso❌

〈Prime Zone vol.73〉
1. Takashi Yoshida⭕️ (4:58 Diving Elbow Drop) Problem Dragon❌
2. Kagetora⭕️ (9:11 Kusabi) Kota Minoura❌
3. YAMATO⭕️, Jason Lee (10:26 Ground Cobra) Masato Yoshino, U-T❌
4. Kzy⭕️ (6:27 Running Elbow Smash) Shachihoko Boy❌
5. Eita, Big R Shimizu⭕️ (9:21 OTAKEBI) Genki Horiguchi❌, “brother” YASSHI

Close Menu