January 19th, 2019 – Open the New Year Gate 2019

January 19th, 2019
Ishkawa, Kimassi Kanazawa
Open the New Year Gate 2019
Attendance: 506

1. YAMATO, Kagetora, U-T⭕️ (12:44 Bienllave) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Kota Minoura❌
2. Jason Lee⭕️ (9:09 Enter the Dragon) Misterioso❌
3. Big R Shimizu⭕️ (9:52 Shot-put Slam) Gamma❌
4. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (12:25 Running Elbow Smash) Hyo Watanabe❌, Yuki Yoshioka
5. Eita⭕️, Yasushi Kanda (10:52 Imperial Uno) Ryo Saito❌, Don Fujii
6. PAC, Ben-K, Takashi Yoshida⭕️ (17:11 Cyber Kong) Naruki Doi, Dragon Kid, Kaito Ishida❌

Close Menu