February 9th, 2019 – Truth Gate 2019

February 9th, 2019
Yamaguchi, Kaikyo Messe Shimonoseki
Truth Gate 2019
Attendance: 771

0. Hyo Watanabe△ (5:00 Time Limit Draw) Kota Minoura△
1. Masato Yoshino⭕️, Naruki Doi, Kaito Ishida (12:12 Torbellino Crucifix) YAMATO, Kagetora❌, KAI
2. Eita⭕️ (7:04 Imperial Uno) Yuki Yoshioka❌
3. Ben-K, Takashi Yoshida⭕️ (15:07 Pineapple Bomber) Ryo Saito❌, K-ness.
4. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker⭕️ (14:09 Jackknife Cradle) Dragon Kid, Jason Lee❌
5. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI (19:56 Running Elbow Smash) PAC, Big R Shimizu, Yasushi Kanda❌

Close Menu