February 16th, 2019 – Truth Gate 2019

February 16, 2019
Shizuoka, Twin Messe Shizuoka
Truth Gate 2019
Attendance: 416

1. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️, “brother” YASSHI (13:05 Yokosuka Cutter) Masaaki Mochizuki, Yuki Yoshioka, Kota Minoura❌
2. Ryo Saito⭕️ (9:03 Double Cross) Dragon Dia❌
3. Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida (12:18 Bible) Shun Skywalker, Hyo Watanabe❌
4. Eita, Big R Shimizu⭕️ (12:39 Shot-put Slam) Naruki Doi, Jason Lee❌
5. YAMATO⭕️, Kagetora, U-T (14:25 Frankensteiner of the Almighty) Ben-K, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida

Close Menu