February 17th, 2019 – Truth Gate 2019

February 17, 2019
Hyogo, Shirasagi Himeji Minato Dome
Truth Gate 2019
Attendance: 494

1. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker⭕️, Hyo Watanabe (14:07 Ashla) YAMATO, Kagetora❌, U-T
2. Jason Lee⭕️ (9:09 Enter the Dragon) Ryo Saito❌
3. Naruki Doi⭕️, Kaito Ishida (11:35 V9 Clutch) Don Fujii, Gamma❌
4. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (11:59 Bible) Big R Shimizu, Yasushi Kanda❌
5. Eita⭕️, Ben-K, Takashi Yoshida (18:58 Imperial Uno) Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌

Close Menu