March 5th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 5th, 2019
Kanagawa, Yokohama Radiant Hall
Glorious Gate 2019
Attendance: 454

0. Kota Minoura⭕️ (5:37 German Suplex Hold) Dragon Dia❌
1. Naruki Doi⭕️, Kaito Ishida (10:18 Bakatare Sliding Kick) Ryo Saito❌, Gamma
2. Don Fujii (7:40 himei) Hyo Watanabe
3. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka⭕️ (13:15 Samson Clutch) Masato Yoshino, Dragon Kid, Jason Lee❌
4. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (13:18 Jumbo no Kachi!gatame) Eita, Yasushi Kanda❌
5. YAMATO, U-T, KAI⭕️ (16:28 Gannosuke Clutch) PAC, Big R Shimizu❌, Ben-K

Close Menu