March 6th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 6th, 2019
Saitama, Fureai Cube Kasukabe
Glorious Gate 2019
Attendance: 446

0. Hyo Watanabe⭕️ (6:06 Saber) Dragon Dia❌
1. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (12:05 Pin) Don Fujii❌, Gamma
2. Ryo Saito⭕️ (10:03 Double Cross) Kota Minoura❌
3. PAC⭕️, Big R Shimizu, Ben-K (15:11 Tombstone Piledriver) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka❌
4. Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida (10:29 Bible) Eita, Yasushi Kanda❌
5. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️, Jason Lee (15:10 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, U-T❌, KAI

Close Menu