March 24th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 24th, 2019
Saga, Morodomi Cultural Gymnasium Heartful
Glorious Gate 2019
Attendance: 1074

1. Masato Yoshino⭕️, Naruki Doi, Dragon Kid (0:10 Dropkick) Ryo Saito, Jushin Stalker Ichikawa❌, Tenzan Mask
1. Masato Yoshino, Naruki Doi, Dragon Kid⭕️ (15:03 Reversed Figure Four Leglock) Ryo Saito, Jushin Stalker Ichikawa❌, Tenzan Mask
2. Shun Skywalker⭕️ (9:40 Ashla) Kota Minoura❌
3. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (14:01 Yokosuka Cutter) Jason Lee❌, Kaito Ishida
4. YAMATO⭕️, U-T, KAI (15:47 Frankensteiner of the Almighty) Eita, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida
5. ☆Open the Twin Gate Championship Match☆
Big R Shimizu⭕️, Ben-K (20:59 Shot-put Slam) Masaaki Mochizuki, Yuki Yoshioka❌
★2nd Successful defense by Big Ben

Close Menu